Muzeum XXI Wieku.

W 100-lecie I zjazdu
muzeów polskich w Poznaniu.

1-3 czerwca 2022 Patronat honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Muzeum XXI Wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów Polskich w Poznaniu

W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (dzisiejszego Muzeum Narodowego w Poznaniu) odbył się zjazd delegatów muzeów polskich, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania.

Na zjeździe reprezentowane były zarówno muzea artystyczne, jak i historyczne oraz przemysłowe. W kontekście dopiero co odzyskanej niepodległości przedstawiono wówczas najistotniejsze sprawy muzealnictwa w zrastającej się z trzech części Polsce: kategoryzację muzeów, przygotowanie ustawy o muzeach, kształcenie kadr, budowę nowych gmachów. Wiele czasu poświęcono także konserwacji zabytków, w tym współpracy muzeów z konserwatorami wojewódzkimi. Wymiernym osiągnięciem poznańskiego spotkania było powołanie Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych. W okresie międzywojennym odbyło się jeszcze kilka kolejnych zjazdów przedstawicieli muzeów (w tym w 1933 roku ponownie w Poznaniu), w trakcie których wykuwał się kształt polskiego muzealnictwa, obowiązujący przez wiele lat.

Organizator
Współorganizatorzy
Partnerzy NIMOZ ONS
Mecenas Muzeum Narodowego w Poznaniu orlen

Partnerzy biznesowi

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dofinansowano z budżetu Państwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego