Muzeum XXI Wieku.

W 100-lecie I zjazdu
muzeów polskich w Poznaniu.

1-3 czerwca 2022 Patronat honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Historia i tradycje Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wielkopolskich muzeów. Do wybuchu pandemii tę placówkę kultury odwiedzało rocznie kilkadziesiąt tysięcy widzów muzealnych. Drugie tyle pojawiało się w podległych Szreniawie oddziałach zamiejscowych.

Samo muzeum istnieje już blisko 60 lat. Swe bramy dla zwiedzających otworzyło, jako Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, 29 sierpnia 1964 r. Warto w tym miejscu nadmienić, że Komitet Organizacyjny Muzeum rozpoczął funkcjonowanie rok wcześniej. Sześć dekad może jawić się jako niezbyt długi odcinek czasu, lecz od samego początku funkcjonowania instytucji wskazywano, że jej zadaniem jest kultywowanie tradycji warszawskiego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które zostało założone w 1875 r. O tym, że nie jest to postulat bezzasadny, świadczy choćby jedna z najcenniejszych kolekcji w muzeum – zbiór narzędzi rolniczych prof. Stefana Biedrzyckiego, który to zbiór do początku lat 50. XX w. znajdował się właśnie we wspomnianym warszawskim muzeum. W 1951 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zlikwidowano, a po trzynastu latach kolekcja Biedrzyckiego została przekazana do Szreniawy.

Muzeum od samego początku było placówką o charakterze naukowo-badawczym i dążyło do uzyskania statusu zaplecza dla naukowców. Jednocześnie swoją ofertę kierowało także do rolników. Z czasem instytucja stała się wsparciem dla średnich i wyższych szkół rolniczych. Profil działalności muzeum stale się jednak zmienia. Pod koniec lat 70. placówka użyczyła ok. 70 obiektów na potrzeby realizacji popularnego serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Dziś bardzo ważną grupą zwiedzających są dzieci z przedszkoli i niższych klas szkół podstawowych. W Szreniawie otrzymują one odpowiedź na pytanie, skąd bierze się żywność.

W ciągu przeszło półwiecza działalności muzeum dwukrotnie modyfikowało swą nazwę. W 1975 r., w związku ze stuleciem muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, stało się Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Kolejny raz nazwę zmieniono w marcu 1986 r. Wówczas wprowadzona została obowiązująca po dziś forma – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

W końcu grudnia 1998 r. szreniawskie muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, a kilka dni później stało się instytucją kultury podległą Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (wcześniej podlegało ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa).

https://www.youtube.com/watch?v=vsO6NYGGtPU&t=36s
Organizator
Współorganizatorzy
Partnerzy NIMOZ ONS
Mecenas Muzeum Narodowego w Poznaniu orlen

Partnerzy biznesowi

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dofinansowano z budżetu Państwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego