Muzeum XXI Wieku.

W 100-lecie I zjazdu
muzeów polskich w Poznaniu.

1-3 czerwca 2022 Patronat honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu jako spadkobierca utworzonego w 1857 r. Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim szczyci się przeszło 150-letnią historią. W zbiorach posiada ponad 300 tys. eksponatów.

Wybudowany w 1904 r. na użytek pruskiego Kaiser-Friedrich-Museum eklektyczny gmach został w 1919 r. przejęty przez nowo powstałe Muzeum Wielkopolskie. W roku 2001 udostępnione zostało nowe skrzydło muzeum. Obecnie w MNP prezentowane są zbiory sztuki polskiej i zachodnioeuropejskiej (m.in. największa w kraju kolekcja malarstwa hiszpańskiego) od średniowiecza po czasy współczesne.

Szczególne miejsce w Galerii Malarstwa i Rzeźby zajmuje pokaz monograficzny dzieł Jacka Malczewskiego. Kilkadziesiąt prac „ojca symbolizmu” to część depozytu stałego złożonego w Muzeum Narodowym w Poznaniu przez Fundację im. Raczyńskich. Powstała ona w 1991 r. z woli ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie. Fundacja przekazała poznańskiej placówce kolekcję Atanazego Raczyńskiego oraz rogalińskie zbiory Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Pod opieką MNP od 1949 r. jest także dawna siedziba rodu Raczyńskich w Rogalinie – obiekt o statusie Pomnika Historii i jedna z najsłynniejszych XVIII-wiecznych rezydencji w Polsce. W 1910 r. Edward Aleksander Raczyński stworzył w posiadłości publicznie dostępną galerię sztuki. Dziś prezentowanych jest w niej 250 prac z jego kolekcji, m.in. Dziewica Orleańska Jana Matejki, płótna Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Olgi Boznańskiej. Zwiedzając wnętrza pałacu, można również obejrzeć odtworzony gabinet londyński Edwarda Bernarda Raczyńskiego. Spacerując po otaczającym pałac imponującym założeniu ogrodowo-parkowym, można podziwiać słynne kilkusetletnie dęby rogalińskie.

Oddziałem MNP jest Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, utworzone na rozkaz głównodowodzącego sił zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. Otwarcia dokonał 27 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski w ramach uroczystości przyłączenia Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej. W zbiorach, prezentowanych w powojennych pawilonach na Starym Rynku, znajdują się mundury, broń, sprzęty wojskowe, fotografie, dokumenty oraz malarstwo batalistyczne.

W odbudowanym w latach 2010–2013 Zamku Przemysła mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, gdzie eksponowane są m.in. ceramika, szkło, meble, tkaniny, stroje i biżuteria.

Zbiory Muzeum Instrumentów Muzycznych, zainicjowane przez dar Zdzisława Szulca, liczą dziś 2,5 tys. eksponatów – zarówno profesjonalnych, jak i ludowych – z różnych epok i zakątków świata.

Oddziałem MNP jest także Ratusz - Muzeum Poznania, od 1954 r. mieszczące się w dawnym gmachu ratusza, który dzięki przebudowaniu w roku 1550 przez Jana Baptystę Quadro z Lugano jest perłą architektury renesansowej. Ekspozycja ukazuje historię miasta od wieku X do współczesności i obejmuje m.in. słynne renesansowe wnętrza.

Na wystawie stałej Muzeum Etnograficznego prezentowana jest sztuka ludowa Wielkopolski, m.in. rzeźba, malarstwo, stroje, hafty, ceramika, rekwizyty obrzędowe, a także muzealia dotyczące kultur egzotycznych.

MNP opiekuje się również stylizowanym na francuską rezydencję renesansową zamkiem w Gołuchowie. W II poł. XIX w. księżna Izabella z Czartoryskich Działyńska utworzyła tam prywatne muzeum, które funkcjonowało do 1939 r. Z rozproszonej w wyniku wojny kolekcji oglądać można dziś w zamku m.in. zbiór antycznych waz greckich. W 2016 r. Skarb Państwa spłacił roszczenia spadkobierców dotyczące nieruchomości.

Siedziba Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie mieści się w pałacu Gorzeńskich. Wieszcz gościł tu w 1831 r., gdy zamierzał przyłączyć się do powstania listopadowego. We wnętrzach klasycystycznej rezydencji eksponowane są pamiątki po poecie, w tym autografy, a także paryski pierwodruk Pana Tadeusza.

Organizator
Współorganizatorzy
Partnerzy NIMOZ ONS
Mecenas Muzeum Narodowego w Poznaniu orlen

Partnerzy biznesowi

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dofinansowano z budżetu Państwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego